Hellsö Gästhamn / Hellsö Guest Harbor / Hellsön vierassatama

 

 

 

Bild tagen söderifrån mot norr.

Den lilla röda stugan längst till vänster i bild är vår kiosk med mjölk, bröd... och där man betalar bränsle och hamnavgift.

Se också / vy från norra sidan, från Havspaviljongen Restaurang

 

 

Photograph shot from the South side, towards the North.

The small red cabin to the left in the picture is our kiosk where you can buy milk, bread... and where to pay for fuel and harbor fee.

See also view from the North side, from the Havspaviljongen Restaurang

 

 

Kuva etelästä pohjoiseen

Ylhäällä kalliolla Ravintola Havspaviljongen ja vierassatama sen alapuolella.

Katso myös kuva, joka on otettu ravintolan terassilta suuntana lounas.


Copyright © 1999-2011 HavsDesign info@havspaviljongen.com http://havspaviljongen.com