Vy över stugor / View of Cabins

 

 

Bild tagen en härlig höstdag från berget nedanför Havspaviljongen Restaurang, i väst/nord-västlig riktning.

Mer information om vår stugor.

 

 

Photograph shot a beautiful day in Fall from the cliffs just below Havspaviljongen Restaurant, towards West/North-West.

More information on our cabins.


Copyright © 1999-2011 HavsDesign info@havspaviljongen.com http://havspaviljongen.com