Restaurangen / Restaurant

 

Innifrån restaurangen.

Stående är ägaren själv, Dan Holmström. Genom fönstren kan skymtas den omtalade utsikten är kobbar och skär..

 

 

Inside of the restaurant.

Standing up is the owner himself, Dan Holmström. Through the windows, one can get a glimpse of the renowned view of Kökar archipelago.


Copyright © 1999-2011 HavsDesign info@havspaviljongen.com http://havspaviljongen.com