Nyhetsbrev / News Letter

Visitkort * Businesscard

Havspaviljongen skickar emellanåt ut information om vad som händer och sker på Kökar med omnejd.

För att erhålla vårt nyhetsblad, fyll i och skicka iväg blanketten nedan. (Information om hur avslutar sin prenumeration medföljer varje nyhetsbrev.)

 

Havspaviljongen occasionally compiles and distributes information about what's going on on Kökar and its surroundings.

To receive our News Letter, fill in and submit the form below. (Information on how to cancel ones subscription is supplied in each news letter.)


"Havspaviljongen Nyhetsbrev" - Prenumerera /
"Havspaviljongen News Letter" - Subscribe

Email:
Språk / Language:
Namn / Name:
Meddelande / Message:

Copyright © 1999-2011 HavsDesign info@havspaviljongen.com http://havspaviljongen.com